Cursus flirten voor mannen

_abandono = [znw] verlating; achterlating; totale verwaarlozing. _abastesé = bevoorraden; toevoeren _abastesedó = bevoorrader _abastesemento _abastesimento = bevoorrading; toevoer _abatí = [ww] neerdrukken, terneerslaan, terneergeslagen zijn; [bnw] terneergeslagen, terneergedrukt, somber _abattoir = id. _abnormal = [bnw] abnormaal _abnormalidat = abnormaliteit _abnormalmente = [bw] abnormaal _abo = jij [nadrukkelijk]. _AAA = Aruba Airport Authority _abandoná = opgeven, verlaten, in de steek laten (zie: bandoná) _abandonamento = [znw] verlating; achterlating; het in de steek laten. i _abolí = afschaffen _abolishon = afschaffing _abominabel {stomme e} = abominabel _aboná = abonneren _abonado = abonnee _abono = abonnement _abortá = aborteren _aborto = abortus _abou = [vz] onder; beneden; op de grond, vloer; neer-.

Cursus flirten voor mannen-77

Om er zeker van te zijn dat U een trefwoord op Uw scherm krijgt, kunt U in het zoekcommando (ctrl-f) het trefwoord altijd vooraf laten gaan door het onderstrepingsteken [ _].

= bezittelijk bnw = bijvoeglijk naamwoord bw = bijwoord C.

De ASCII-waarden zijn als volgt: @ á = 160; é = 130; í = 161; ó = 162; ú = 163; è = 138; ò = 149; ù = 151; ë = 137; ï = 139; ü = 129; ñ = 164; Ñ = 165; ç = 135; Ç = 128.

2 - U kunt het apestaartje (@) gebruiken om met het zoek-commando (ctrl-f) bovenstaande ASCII waarden snel op Uw scherm te krijgen.

derechonan adkirí - verworven rechten _adkisishon = verwerving, aanschaf, aanwinst, aquisitie _administrá = administreren _administradó _administrador = administrateur _administrashon = administratie _administratibo = administratief _admirá = bewonderen _admirabel {stomme e} = bewonderenswaard(ig) _admiradó _admirador = bewonderaar, vereerder _admirashon = bewondering _admishon = 1. _advertensia = waarschuwing _advertí = waarschuwen; vermanen _aéreo = lucht-, vlieg-. [bnw] acrostisch _akselerá = versnellen _akseleradó = versneller _akselerashon = versnelling, het versnellen _aksesibel {stomme e} = toegankelijk _aksesibilidat = toegankelijkheid _akseso = toegang _aksesorio = accessoir _akshon = 1. = iets _algun = sommige; algun biaha - soms; algun lugá - ergens. (zie ook: haltu) _aludí = zinspelen ( na - op) _aluminio = aluminium _alumno = leerling _alushon = zinspeling ( na - op) _ama = in: ama di kas - huisvrouw. _ambishon = ambitie _ambishoná = ambiëren _ambisioso = ambitieus; veelomvattend _ambo [S.!

Bemerkungen