dating seiten kostenlos fur manner Wiesbaden - Dating for akademikere Fredensborg

En ”studiosus” Kjeld Olssøn skulle således have ladet en stor mursten falde ned på Bergs hoved efter en prædiken.

dating for akademikere Fredensborg-40dating for akademikere Fredensborg-45

Berg skænkede penge til kirken og oprettede et testamente hvis årlige renter skulle gives til tre ”finmarkiske” seminarister. Han nedstammede fra den berømte hollandske familie de With. Albert Fochsen de With blev student fra Århus 1657, og var udenlands fra 1664-67.

I 1671 blev han rektor i Vordingborg ved latinskolen og magister samme år. Sognepræsten havde bopæl på Regensen, og de With skulle efter sigende lægge beslag på over 1/3 af Regensen. marts 1715 og blev begravet i en muret grav i kirkeskibets gulv. 1715-1726 Rodriques, Frederik Christian Carlsen Frederik Christian Carlsen Rodriques blev født i København i 1668.

Gården, som Berg senere tog navn efter, hed Øster Bjerre. Som 14årig kom han i Thisted skole og efter 6 års forløb videre til Slagelse, hvorfra han blev student i 1633. Han beskrives som yderst tarvelig og simpel i sin levemåde; alvorlig, streng, samvittighedsfuld og djærv i sit embede.

Han blev derfor til anstød for nogen, til trøst for andre.

april 1715 blev han forflyttet til sognepræst ved Trinitatis. Ifølge kilderne skulle han være ”lærd og vel øvet i adskillige fremmede Sprog; ved Hoffet ei vel lidt, fordi hans Prædikener ikke vare ”angenemme”; nærig og rig.” 1726-1731 Anchersen, Mathias Mathias Anchersen blev født den 16 marts 1682 i Kolding, hvor faderen, Ancher Anchersen var sognepræst. Mathias Anchersen dimitterede fra Ribe skole i 1698.

Bemerkungen