Dating sider danmark Solrød

En ny værdighedspolitik giver højere livskvalitet og øget selvbestemmelse.

dating sider danmark Solrød-33

Værdighedspolitikken er et resultat af, at regeringen i forbindelse med den seneste finanslovsaftale afsatte en såkaldt værdighedsmilliard, og alle kommuner, der ville have andel i pengene, forpligtede sig til at udforme en værdighedspolitik.

udvikler skrddersyet lsninger til mobile enheder (Android, i Phone, i Pad og Windows) er bl.a.

servicepartner med Danske Specialmedier om en rkke ydelser til nyhedslsning og -formidling til smartphones.

De ti punkter Planen fokuserer på følgende ti områder: 1.

Job- og sprogskoleindsats – ingen skal gå passive rundt. Intensiv uddannelsesindsats – alle unge under 25 på integrationsydelse skal tage en uddannelse. Tværfagligt samarbejde – kommunen skal organisere integrationsindsatsen med helhed og tværfaglighed for øje. Hurtigt tilbud om dagpasning og skole – flygtningebørn skal tilbydes dagpasning eller skole hurtigst muligt. Fra modtageklasser til almindelige klasser – flygtningebørn skal hurtigst muligt flyttes fra modtageklasserne til almindelige skoleklasser. Midlertidig boligplacering – flygtningeboliger skal etableres spredt i kommunen, og der skal være fokus på udgifter og læring om danske boligforhold. Inddragelse af frivillige – de frivillige skal i videst muligt omfang inddrages i hverdagsintegrationen. Inddragelse af kultur og fritidsområdet – fritids- og kulturområdet skal bruges som indgang til bedre integration. Gennemsigtighed i ydelser og økonomi til flygtninge – der skal løbende skabes overblik over kommunens udgifter til flygtningeområdet. Fokus på dansk kulturforståelse – kommunen vil fokusere på at formidle dansk kultur og danske normer i integrationsarbejdet.

Bemerkungen