Gratis casual dating Herne Dating cafe oldenburg

Daarom hebben wij bijvoorbeeld in 2008 ons 30-jarig bestaan gevierd met een jubileumwijkfeest.

Een tamelijk vaak voorkomend misverstand is dat alleen huishoudens met een eigen huis lid kunnen worden van de Bewonersvereniging Koningshof. Ieder persoon dat achttien jaar en ouder is, kan lid worden van onze bewonersvereniging.

Dit betekent dat de Rivierenlaan, de Delflanddreef en alle zijstraten van deze twee straten tot de wijk behoren.

De Willem-Alexanderlaan (naast het gemeentehuis) behoort niet tot onze wijk.

Volgens de statuten heeft de Bewonersvereniging Koningshof tot doel de belangen van haar leden te behartigen en het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en daar waar mogelijk te bevorderen.

Dit doel proberen wij te bereiken door onder andere: Er is een brochure van onze bewonersvereniging beschikbaar, die u HIER kunt inzien. De Bewonersvereniging Koningshof richt zich op de wijk ten zuiden van de Oranjelaan, waarbij de Oranjelaan ook tot onze wijk gerekend wordt.

Zo staat in een wijkblad van 1991 dat we “in het 14 verenigingsjaar zitten”.

Bemerkungen